Pyramidy v Postoupkách
"Lidstvo by mělo neomezené možnosti, kdyby dokázalo omezit možnosti omezenců"

Upřesnění ke stavbě pyramid

Slovo autora a majitele pyramid v Postoupkách – technický dodatek 

Zdravím všechny „přátele pyramid“, kteří se propracovali až na tyto naše stránky.

Jmenuji se Karel Pálka, jsem strojní inženýr a jako technik jsem se rozhodl v roce
2007 ke konstrukci a stavbě pyramid v Postoupkách u Kroměříže
(GPS 49.314440 N, 17.359187 E).

Velkou pyramidu jsem stavěl za účelem elektrických pokusů, proto je sestrojena z
izolačních materiálů-dřeva a polykarbonátu. Po jejím hrubém dokončení v roce 2010
jsem začal objevovat její výjimečnost a dalším studiem jsem dospěl (zatím) k mnoha
poznatkům a souvislostem, o které se chci s Vámi dále podělit, pokud o to máte zájem.

Poznal jsem, že její vyjímečná a jinde v přírodě se nevyskytující energie může pomoci
mnoha dalším lidem a z tohoto důvodu po jejím úplném dokončení v roce 2012 a
po absolvování pětiletého! kolaudačního martyria se stavebním úřadem v Kroměříži
jsem se po její kolaudaci v roce 2017 rozhodl zpřístupnit tuto unikátní stavbu s
vyjímečnými vlastnostmi všem lidem, kteří o to budou stát.

Velká pyramida má základnu 17 x 17m (stavebně 16 x 16m), úhel stěn 52°,
celkovou výšku přes 15m, 5 podlaží o celkové ploše 700m2.
Plocha střechy – tj.celého povrchu pyramidy – je 525m2.
V pyramidě je i velká zimní zahrada s vodní plochou,
centrální energetické místo –těžiště– je v 1/3 výšky uprostřed podlahy na 3. podlaží.

Druhá, malá pyramida je vyrobena ze zbytků materiálů po velké pyramidě, má
základnu 4,75 x 4,75m a slouží k dílčím pokusům – zejména pro pěstování rostlin.

Přivítám další názory a znalosti v dané problematice,
zájemce o výzkum jevů v pyramidě a seznámení s lidmi s vyjímečnými vlastnostmi
a schopnostmi, kteří mohou současné znalosti o pyramidách posunout na další –
vyšší úroveň. Děkuji.

K.P., 26.5.2018

 

Co je to pyramida (dále jen PY) ?

PY je tvarový rezonátor, ve kterém se setkává kosmická a zemská energie a tyto
v jejím prostoru rezonují na vlnové délce λ (lambda) = 21 cm.
Vzniká tak prostor s energetickým polem kmitající na frekvenci (zaokrouhleno)
f = 1,428 GHz.  (f=c/λ, c je rychlost světla v m/s, λ v m, f v Hz).

Takže tato energie je přítomna v celém prostoru PY, největší hustotu má v těžišti PY
(to je v 1/3 výšky PY od její základny na svislici pod špicí = na ose symetrie) a toto
maximum postupuje svisle směrem ke špici PY ve tvaru plamene svíčky.
Nad špicí PY pak dále vytváří tzv.vortexy (víry) energie do kosmického prostoru.
Tyto energetické víry jsou i nositeli informací, vložených do energie v PY.
Takže PY jsou také meziplanetární vysílací a přijímací antény, mezi nimiž probíhá
přenos energetické informace rychlostí asi 1 SR (světelný rok) za 0,33 sekundy
(tj.odezva tam a zpět za 0,66 sekundy).
Tady vidíme, jak naivní je považovat rychlost světla jako za nejvyšší možnou.

Ty bystré čtenáře napadne podobnost „WOW“ signálu z roku 1977 a dalších let na
frekvenci 1,420 GHz.  Kdo a jak asi s námi komunikoval ?

Platí, že čím je pyramida větší, tím je její vnitřní energie mohutnější.
Ale toto záleží i na úhlu stran PY k základně, k tomu se však dostaneme dále při
zásadách konstrukce PY.

Zpátky k frekvenci 1,428 GHz. S nadsázkou říkávám, že PY je poloviční mikrovlnka
– ta pracuje na frekvenci 2,45 GHz.
Mikrovlnná trouba vysušuje. Totéž dělá PY – vysušuje, mumifikuje. To je ten důvod,
proč v PY nic neplesniví a nehnije, ale vše se vysušuje.
Podmínkou této funkce však je, že PY musí být řádně a stále větraná.
Kdyby toto věděli např. zpracovatelé masa, tak by měli vyrobený např. pršut během
několika dnů.

Takže vidíme, že egyptské pyramidy nebyly žádné hrobky, sila a podobné nesmysly,
ale – mimo jiné – mumifikační prostory.

Frekvence PY 1,428GHz však způsobuje mnoho dalších (zatím známých)
jevů a funkcí, ke kterým se postupně dostaneme.
Poznal jsem, že PY je prostorem pro tisíce disertačních prací …

Pozor na spolek Sisyfos !

Hned v úvodu musím čtenáře varovat před spolkem Sisyfos.
Je to spolek vzdělaných existencí, které nejsou ochotny připustit jiný názor
(samozřejmě vědecký), než je ten jejich.
Striktně trvají na šíření pouze tezí a informací v takové formě a rozsahu,
které mají být šířeny k lidem. Pravda však bývá úplně jinde.
Jsou tak velkou brzdou v rozvoji poznatků jevů, které zatím nedokážeme nijak změřit
a případně i vysvětlit – tyto přesto však existují
a někteří lidé dokáží s nimi velmi efektivně pracovat.

….. Teď mne napadá : kdyby Sisyfos existoval už před 200 lety – ten by se vyřádil !

Nikola Tesla o takových lidech řekl :
„Vědci dneška přemýšlí hluboce, namísto jasně. Člověk musí být duševně zdráv,
aby mohl jasně přemýšlet – ale lze hluboce myslet a přesto být duševně nemocný.
Dnešní vědci nahradili pokusy matematikou. Putují od jedné rovnice ke druhé
a staví na nich budovu, která nemá žádný vztah k realitě …“

Zásady při konstrukci PY

Funkční PY si můžeme postavit třeba na zahradě nebo i doma v interiéru.
Jako první věc bychom si měli určit, k čemu tu PY chceme přednostně využít :
k meditacím-zvyšování vědomí, k udržení zdraví, k pěstování kytiček apod.).
Podle tohoto rozhodnutí budeme postupovat dále.

PY je stavba ve tvaru čtyřbokého jehlanu, která musí ctít tyto 3 zásady :

  • Její základnou je čtverec
  • Tato základna musí být vodorovná (položená PY na bok je „vypnutá“)
  • Stěnou musí být orientovaná co nejpřesněji na magneticky sever
    = dle kompasu. Pokud byste PY omylem orientovali na sever magnetický
    její hranou, bude mít nulovou vnitřní energii a funkci.
    Tato závislost mezi nulou a maximem je lineární.

Pozn.: Vyskytují se i kuželové pyramidy, které jsou také funkční a nemusí se tedy
orientovat na sever magnetický.
Mají však menší účinnost – viz střechy hradů, katedrál, mešit, apod.

Výběr místa stavby pyramidy na pozemku

Pod každým povrchem Země jsou zhruba vzájemně kolmé spodní vodní proudy
(prameny), které vyzařují svou energii k povrchu. Říká se jim geopatogenní zóny
(GPZ) a nad tímto termínem odborníci šílí. Nevím proč.
GPZ zjistí proutkaři nebo lidé znalí práce s kyvadlem i přímo z katastrální mapy.

Důležité je však to, že pokud chcete suchou PY, umístěte si ji do suchého prostoru
mimo spodní vodní cesty. Pokud naopak chcete pyramidu k pěstování rostlin,
umístěte si ji středem na křížení spodních vodních cest.
V tomto případě, pokud není pramen hluboko (asi do 2m pod povrchem), vám PY
může časem pramen uprostřed vytáhnout až na povrch (vlhkost či přímo voda).
Pokud zaměřujeme PY v blízkosti GPZ, musíme si uvědomit, že GPZ ovlivňují i
střelku kompasu.
V tomto případě doporučuji použít více kompasů 1-2 m od sebe a GPZ vzdálených
(všechny kompasy musí ukazovat stejný směr) a pak zaměření pomocí rovnoběžek
transponovat na potřebné stavební místo.
Pyramida elimiuje účinky GPZ a radonu v jejím prostoru a pod ním.
Dalšími kritérii nejvhodnějšího umístění PY je postavit ji do energetického místa
Země nebo do místa s nulovou magnetickou deklinací.
S obojím zatím nemám zkušenosti – i když místa s nulovou magnetickou deklinací
jsou podle některých deklinačních map i na Moravě.
Výhodné je také umístit PY mezi stromy do stínu, aby se v létě nepřehřívala -zejména
z jižní a západní strany.

Velikost a úhly PY

Co se týče velikosti PY platí, že čím je větší její základna, tím má PY mohutnější
vnitřní energii.
Tato energie však také závisí na úhlu stěn PY vzhledem k základně.
Čím je PY dále od rovníku na sever nebo na jih, tak by se měl tento úhel zvětšovat.
Proto asi pan Alexandr Golod staví u Moskvy PY s úhlem 73°.

Interpolací mezi gízskými a moskevskými pyramidami mi vychází pro naši
50.rovnoběžku úhel asi 66,5° pro docílení maximální energie PY.

Materiály PY

Mohou být kovové (Cu, Ti, Al, ..) nebo nekovové (dřevo, kámen, sklo, plasty)
– podle toho, k čemu má PY sloužit, zda má být tmavá nebo prosvětlená …
Každé řešení má svoje výhody a nevýhody, záleží na rozhodnutí konstruktéra nebo
investora.

Důležitá je kromě geometrie PY i rovinnost vnějších stěn.
Ideální jsou hladké a leštěné.

Také je důležité do špice každé pyramidy umístit v ose PY zesilující monokrystal
křišťálu – je hned po oktaedru diamantu druhý nejúčinnější, nejdostupnější
a nejlevnější zesilovač pyramidální energie..

Virtuální (také zrcadlová, latentní, fantomová, …) PY (dále VPY)

Každá reálná PY má svou stejně velikou VPY – postavená PY se špicí nahoru má svou
VPY se špicí dolů a mají společnou základnu (tzv. oktaedr). A obráceně.
Všechny energie, jevy a efekty reálné PY se vyskytují zrcadlově v VPY.
Toho je vhodné využít hlavně u těžiště VPY k vybudování energetických sklepů,
bazénů apod. pod reálnou PY.

Výstavba vlastních zahradních PY

Pokud byste měli zájem mít svou PY doma na zahradě,
je možno ji postavit bez stavebního povolení a bez ohlášení stavebnímu úřadu.
Pro stavbu zahradní pyramidy po 1.1.2018 platí, že :
– musí být na pozemku hlavní stavby,
– minimálně 2 m od hranice sousedního pozemku,
– do 5 m výšky,
– nepodsklepena (tedy pozor při projektu na virtuální pyramidy),
– do 70 m2,
– bez přípojek na inž.sítě.

Zahradní (ale i interiérové a jiné) pyramidy na „klíč“
Vám může dle Vašich požadavků vyrobit a dodat firma :

Dan Kalousek – výroba a montáž zahradních a interiérových pyramid na zakázku
Šelešovice 98, tel.:+420 608 284 375,
www.pyramidydd.cz, e-mail : pyramidydd@gmail.com

Firmě pana Kalouska
jsem předal své veškeré znalosti o pyramidách a jejich konstrukci v detailech.
Pan Kalousek je velice šikovný a precizní – na jeho díla je radost pohledět :-).

… A mimochodem :
investice do zahradní/interiérové pyramidy je jedna
z nejlepších investic, kterou můžete ve svém životě udělat.
Mnohokrát se Vám ve stáří nebo při nemocech vrátí !!!