Pyramidy v Postoupkách
"Lidstvo by mělo neomezené možnosti, kdyby dokázalo omezit možnosti omezenců"

Pyramida a zdraví

Pyramida a zdraví

Rezonanční frekvence PY 1,428 GHz má velmi pozitivní vliv na zdraví většiny živočichů, tedy i člověka. Již 30 minut pobytu v těžišti PY totiž srovná průchodnost čaker – energetických center tak, aby tělem proudila jeho svislá energie optimálně.
Nic víc, nic míň.
Tato zdánlivá „drobnost“ má však obrovský význam v tom, že se v těle může posílit /nastartovat autoregenerační a imunitní systém, takže se tělo začíná dávat do pořádku samo. A je úplně jedno, jaký je jeho zdravotní problém. Nejrychleji se řeší problémy spojené s nervovou soustavou, pak s vnitřními orgány a s pohybovým ústrojím. Máme i pozitivní zkušenosti s odstraněním rakovinových maker v počátečním stádiu nemoci, ale i pozdější stádia nejsou beznadějná. V tomto případě je však nutné neabsolvovat chemoterapii, která všechny tyto naděje zničí.

Dále během 30 minut v těžišti PY „naskenuje“ všechny zdravotní problémy člověka.

Bývalé, současné … a i budoucí – těch je potřeba si všímat nejvíce a změnit svůj životní styl tak, aby k „oznámenému“ budoucímu problému nedošlo.
Toto však už si musí pořešit každý sám (špatná strava, ovzduší, stresy a strachy, spaní a pobyt v patogenních a jiných škodlivých zónách apod.)

Samozřejmě, pokud se po pobytu v PY vrátíte do původního prostředí a nic se nepokusíte změnit, vše časem spadne do původního „zdravotního režimu“.

 

      >>> Každý je strůjcem nejen svého štěstí, ale z 95% i svého zdraví <<<

 

Zajímavým poznatkem při opakovaném pobytu v PY je zlepšení paměti a bystrosti myšlení. Způsobuje to zvyšování vědomí, rekombinace a tvorbu nových neuronových spojů v mozku.
Z tohoto důvodu mohou mít v PY počáteční zdravotní problémy lidé s prodělanou operací mozku – nesmí tu být bez dozoru.

Citliví lidé mohou v PY při zvyšování vědomí vidět i různé barevné či černobílé obrazce a výjevy a mohou se jim rozšiřovat i jiná mimosmyslová vnímání a schopnosti nebo mohou najít řešení svých dlouhodobých problémů.

 

… Ještě je potřeba si uvědomit, že PY zesiluje myšlenky příchozího.
Z tohoto důvodu není vhodné přicházet do PY naštvaný nebo rozladěný.
Naopak pozitivně naladěný člověk získá v PY větší klid a radost ze života, což se mů-že odrazit např. i v takovém vyřešení problému, jak otěhotnět (samozřejmě pokud zde není jiný „technický“ problém).
Tyto všechny informace byly dlouhodobě zjišťovány od účastníků v naší pyramidě, na základě našich vlastních měření špičkovými světovými technologiemi a otevřenou či skrytou spoluprací s lékaři.

 

Pyramida a voda

V PY  (v jejím těžišti a nad ním) je možno vyrábět tzv. pyramidální vodu, která pak získá energetické a antiseptické (desinfekční) účinky.
Osobně mám při pití pyramidální vody někdy pocit, jako bych pil velmi zředěný per-oxid vodíku (3% ní peroxid vodíku H2O2 se za mého mládí používal na kloktání při angíně a hnisavých zánětech nosohltanu).
Tuto pyramidální vodu můžeme pít, umývat se s ní, napájet zvířata či zalévat rostliny. V každém případě tak utužíme zdraví touto vodou obdařených jedinců J.

 

Pyramidální voda se vyrábí tak, že se nechá otevřená kohoutková voda odstát 24 hodin (aby z ní vyprchal chlor a případně jiné těkavé látky) a ta se pak umístí na minimálně 24 hodin (jedno otočení Země) do nebo nad těžiště PY.
Delší doba umístění vody v těžišti není na škodu.

 

Pokud kdekoliv do PY umístíme vodní jezírko bez živočichů, voda zůstane stále křišťálově čistá, nezezelená. Samozřejmě se z ní stane časem pyramidální voda.

Pyramida a rostliny

Rostliny v PY rostou rychleji a jsou zdravé. Jistě zásluhou i pyramidální vody.
Rychlost růstu nejlépe demonstrují obrázky ze zimní zahrady v naší pyramidě :

(Stav rostlin při zakládání naší zimní zahrady 3.5.2013 – všimněte si zejména té
malé palmy uprostřed)

Palmy ZZ JV - zakladani ZZ 3.5.2013

…. A tytéž palmy dne 7.1.2019 :

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Takto nám vyrostla do semen monstera :

Kvetouci monstera v ZZ 20.8.2014Kvety-palice monstery 29.9.2014
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Když před zasazením necháte semena na 3-4 dny poblíž těžiště v PY a pak – pokud to technicky lze – je na 2 dny namočíte do pyramidální vody, budou Vám rychle klíčit a růst, rostliny budou zdravé – viz fota našeho pokusu se žlutou cuketou :

  • Zasazení koupených semen 17.5.2014 :

Img_4557 - zasazeni cuket na Mladcove 1, 17.5.2014

… a za 22 dnů – 8.6.2014 :

Img_4584 - zlute cukety Mladcova 8.6.2014

Plody pěstovaných rostlin v PY jsou hojné, zdravé a velké. Naše největší vypěstované rajče v malé PY vážilo 1,5 kg – foto jsem již nenašel. Takže alespoň 1,25 kg :

Rajce 1,25 kg - 25.7.2014

 

Pyramida a hmyz

Hmyz obecně nesnáší frekvenci pyramidální energie. Proto v PY nejsou mouchy, komáři apod. Pokud do ní vlétnou, lze pozorovat jejich chaotický let a rychlé hledání cesty zase ven. Pokud ji nenajdou a vystoupají do špice PY, tak tam zahynou.

Zdá se, že jedinou výjimkou z hmyzí říše jsou pavouci, kterým energie PY nevadí.

 

Pyramida a včely

S přítelem, nadšeným včelařem, jsme udělali následující pokus :

Na samostatný krajní úl v řadě sedmi úlů jsem na jaře na jeho střechu upevnil malou polykarbonátovou pyramidu 50x50cm/52° a správně ji naorientoval k magnetickému severu. Úl byl při tom standardně natočen otvorem na JV.

Výsledek byl zajímavý :
Potvrdilo se, že včely pobyt pod pyramidou nesnáší a v důsledku toho se každý měsíc 2 – 3x vyrojily a ulétly. Samozřejmě úl byl bez medu.

Takže pyramida na úl ano, pouze pokud chcete rychle namnožit včelstva.

 

Pyramida a krystaly

V PY (nejlépe v jejím těžišti) se všechny krystaly energeticky nabíjí a čistí.

 

Pyramida a alkohol

Pokud umístíme alkoholický nápoj (vína a tvrdý alkohol) do těžiště PY, získává jiné vlastnosti zejména změnou jeho vody na vodu pyramidální.

Při konkrétním pokusu s bílým polosladkým Tokajským vínem toto po měsíčním pobytu v těžišti PY získalo zlatou barvu z původní barvy nažloutlé, snížil se obsah kyselin a i alkoholu a víno jakoby i zhoustlo.
Protože nejsem someliér, byla to pro mne příjemná šťávička.

Určitě by toto mělo zaujmout vinaře, protože prý 3 měsíce skladování vína v pyramidě odpovídá asi 5 letům uložení ve sklípku ….

Erich von Däniken někde napsal, že doma na verandě „objevil“ 6 měsíců otevřenou láhev červeného vína, které mezitím zoctovatělo.
Dal ho na stejném místě 6 měsíců pod malou pyramidu – a stalo se prý z něj to nejlepší červené, které kdy pil. Co vy na to, vinaři a someliéři ? Stále nic ?

 

Pyramida a metalurgie

Zjistil jsem, že je mezi lidmi povědomí o československém patentu Ing.Karla Drbala z roku 1959, kde pod malou pokojovou pyramidou „brousil“ žiletky. Ne teda že by si do té pyramidy s žiletkou vlezl a tam ji šmydlil nějakým brouskem … J

Ale zjistil, že když umístí novou i použitou žiletku po holení do těžiště PY tak, aby její břity byly ve směru sever – jih, tak její ostří během jednoho dne získá novou kvalitu.

Tupé břity se naostří a zvýší se podstatně (několikanásobně) jejich životnost. A to opakovaně. Řekl bych, že je to obrácený proces toho, kdy se za svitu úplňku Měsíce tupí ostří nožů, srpů a kos zapomenutých venku v trávě.

Pyramida na ostření žiletek musí být správně orientovaná, musí být alespoň 1m od zdí a nesmí stát na elektrickém spotřebiči nebo na kovové podložce.
Jinak to samozřejmě nefunguje.

Když jsem studoval metalurgickou zprávu k tomuto procesu, tak mne zaujala zejména ta pasáž, kde se zjistilo, že ze slitiny po působení v PY zmizely jednotlivé molekuly vody, které byly do ní vpraveny při jejím slévání a zpracování a zůstaly tam „uvězněny“ mezi jednotlivými atomy kovů.

Nevím jak a kudy, ale zmizely.

Hned mne napadla souvislost s nerezavějícím železným sloupem v Dillí, že také mohl projít touto procedurou …

… a také to, že kdybychom v PY přímo vyráběli stejné slitiny jako „venku“, tak bychom mohli získat jejich nové kvality a vlastnosti ….

Ale to už je nad rámec mých osobních možností, protože na vyhodnocení těchto nových vlastností je potřeba už precizní přístrojové vybavení L.

 

Titanová pyramida (TiPY)

Na závěr jsem si nechal už opravdovou lahůdku … titanovou pyramidu.

TiPY a TiPY rotátory vyrábějí zatím jen tři (pokud vím) výrobci na světě a doporučuji je všem, kdo chtějí dosáhnout vyšší úrovně vědomí a současně získat věrného a oddaného parťáka na celý život, který jim splní hodně jejich přání a ochrání je před škodlivými vlivy okolí.
>>> O svou TiPY s návodem k použití se přihlaste u mne <<<

Titan je jediný kov ve vesmíru, se kterým se dá za určitých okolností mentálně komunikovat.
Pokud je vyrobena celohmotná PY z titanu o čistotě 99,5% a lepší, má uvnitř svoje vlastní vědomí a navenek pod kyvadlem je indikována jako živý tvor.
TiPY se před používáním páruje speciálním postupem se svým majitelem
a operátorem pro dosažení její plné výkonnosti a nemusí se směrově orientovat.
Zatím se využívají pro různé funkce její 4 módy :

  • 1ks TiPY stacionární orientovaná špicí svisle nahoru
  • 1ks TiPY stacionární orientovaná špicí svisle dolů (např.ve skleničce)
  • 2ks TiPY spojené zarovnanými základnami (tzv.oktaedr) – stacionární, horní TiPY je špicí svisle nahoru a dolní dolů
  • 2ks TiPY spojené zarovnanými základnami (tzv.oktaedr) – rotující na rotátoru

Další módy a použití TiPY je ve zkouškách a testech – výsledky jsou velmi překvapivé,

Jako ze science-fiction J. A to jsme úplně na začátku ……

Děkuji za Vaši pozornost a čas.

K.P., 7.1.2019