Pyramidy v Postoupkách
"Lidstvo by mělo neomezené možnosti, kdyby dokázalo omezit možnosti omezenců"

Provozní řád

Na všechny z vás se z celého srdce těšíme, jsme otevřeni všem pozitivním lidem, prospívajícím myšlenkám a činům. Prosíme Vás však, abyste respektovali základní myšlenky a pravidla ohleduplnosti ke všem lidem a areálu samotnému. Svým vstupem do prostor areálu vyjadřujete souhlas s provozním řádem.

1. V areálu se nekouří.
2. V areálu se nekonzumují alkoholické nápoje s výjimkou testování vlivu pyramidální energie.
3. Chováme se ke všem a k areálu s pokorou, úctou a ohleduplností.
4. V pyramidě se nepoužívají mobilní telefony a pokud je máte u sebe, tak pouze vypnuté. Nikoli vypnuté pouze zvonění. Pokud vznikne nutnost telefonovat, tak jen z prostoru mimo pozemek a tiše, abyste hovorem nerušili ostatní.
5. Zákaz vstupu dětí do 10 let s vyjímkou léčby pyramidální energií.

6.Zákaz vstupu zvířat s výjimkou léčby pyramidální energií.