Pyramidy v Postoupkách
"Lidstvo by mělo neomezené možnosti, kdyby dokázalo omezit možnosti omezenců"

Proč a jak jsem stavěl tuto pyramidu

Pyramidu v Postoupkách jsem se rozhodl vybudovat na vlastním pozemku koncem roku 2006, kdy jsem si chtěl v ní testovat její veřejně popisované vlastnosti.

Řekl jsem si, že to zkusím – ze zájmu, z technické profesionality, s otevřeným vědomím ke všemu novému, že o efektech v pyramidě nebudu jen teoretizovat a pochybovat, ale postavím ji v takové velikosti a konstrukci, abych si pak v ní mohl maximum popisovaných informací ověřit. (viz internetové informace : vlastnosti pyramid nebo jevy a efekty v pyramidách apod.)

Proto jsem se rozhodl pro dřevo konstrukci bez rozvedené elektrické sítě a potaženou souvislou elektricky nevodivou plochou (abych si co nejméně omezil její možné elektrické efekty). Jako krytina mi vyšel nejvhodnější polykarbonát – a z jeho standardně dodávaných rozměrů byla vypočtena jako nejvhodnější základna pyramidy 16×16 metrů.

Vyřídit stavební povolení trvalo 2 roky (vlastní stavba snad byla jednodušší než všechna povolení )Po základním postavení zděného technického podlaží (jen v základech je 213 mᶾ betonu na pískovém podloží), na něm posazené dřevo konstrukce budoucí pyramidy a jejím opláštění polykarbonátem v květnu 2010 se objevilo několik zásadních problémů, které bylo potřeba definovat a nahradit řešením lepším.

Například : Původně navržené okna z dvojskel na každou světovou stranu kombinovaná nad sebou s deskami polykarbonátu způsobovaly nezjistitelné trhliny, kdy pak při dešti voda prosakovala dovnitř a vzhledem k její dlouhé cestě po šikmých trámech nebylo možné lokalizovat počátek problému. Řešením tedy bylo tyto všechna okna zrušit, nahradit je stejnou souvislou polykarbonátovou plochou jako ostatní těsný plášť a okna jako samostatné elementy zabudovat přímo do polykarbonátových ploch (nejlépe na východní stranu, protože ta je nejméně deštivá a větrná). Pokud by nyní některé okno někde netěsnilo, okamžitě by se vědělo kde.

Nebo : Původně byl předpoklad, že pokud bude špice pyramidy samostatná a nadzvednutá tak, aby byla po jejím obvodu souvislá asi 10 cm mezera, bude se celá pyramida větrat automaticky komínovým efektem. Prostě co se z jedné strany při větru pod špici nafouká, z druhé protilehlé strany se ze špice vyfoukne. Hrubý omyl. Co se po stěně pod špici nafoukalo, stočilo se dovnitř pyramidy a ta se celá natlakovala. Spojovací a kotvící materiál, který v podstatě měl udržovat celou polykarbonátovou konstrukci na dřevěném skeletu pyramidy, byl vybrán na základě určitých pevnostních parametrů, kdy dodavatel garantoval jeho vysokou a stálou pevnost. Avšak v případě konstrukce pyramidy to vlivem její vnitřní energie neplatí, kotvící a spojovací polyamidový materiál pevnostně degradoval a začal rychle křehnout a následkem toho se stalo, že se ve vichřici některý plát utrhl a letěl si svým vlastním letem jako plachťák k sousedům na jih.

Věděli jste, že polyamidové materiály mají 2,5% molekulární vody, o kterou ji celkem rychle připraví mumifikační vlastnost pyramidy a ty pak v důsledku absence této vody zkřehnou a v kritické situaci pak prasknou ? Tak teď už to víte. Řešením je polypropylén, který molekulární vodu nemá a větrací štěrbinu nechat pod špicí jen na „nejlepší“ východní straně.

Při tom všem je třeba stále mít na paměti, že polykarbonát má velkou tepelnou roztažnost, v důsledku čehož musí být celé opláštění pyramidy plovoucí s řízeným prostorem pro jeho dilataci. Proto pyramida snese velký vnější tlak na její povrch, ale nesmí nastat její vnitřní pře tlakování. Zkrátka nová konstrukce, nové problémy – ale to je úděl vzniku všech nových řešení.

Právě, když nyní píši tuto část /4.8.2013, 21.oo hodin/, zvedá se ohlášená vichřice s přívalovými dešti ze Švýcarska, na protějším domě trhá plechy. Jedu se v tomto nečase podívat na pyramidu. Jestli toto vydrží, vydrží už snad vše…. Je tam vše OK, okna správně zafungovaly jako přetlakové klapky. Déšť šuměl po stěnách, nebe křižovaly blesky …. krásně by se tam spalo, příjemné teplo.

Nyní je tedy pyramida kompletně postavená včetně úprav okolního pozemku a překvapuje nás, jak v ní krásně fungují známé pokusy. Citlivější a vnímaví lidé, kteří již naši pyramidu navštívili, byli překvapení příjemným pocitem přítomné silné energie, která jakoby nabíjí lidský organismus energií (sám jsem technik a podobné vlastnosti jsou mi cizí), lidé se zdravotními problémy si posezení v těžišti většinou pochvalují – rychle se zbavují migrén, různé zdravotní problémy pyramida diagnostikuje a řeší – a to doslova …. Nevěřil bych, kdybych tomu nebyl svědkem. A to jsme s pokusy teprve na začátku.

Proto jsem se rozhodl, že tuto pyramidu zpřístupním všem, kteří si budou přát, aby jim pyramida jakkoliv pomohla a zasvěcenci si v ní mohou provádět potřebné výzkumy a pokusy. Jen tak se můžeme společnými silami dostat v dané, málo známé problematice dál.

Je pravdou, že při letních teplých a slunečných dnech je v pyramidě hodně teplo. Letos jsme však „vytapetovali“ vnitřní polykarbonátové plochy speciálním titanovým nátěrem, který snížil vnitřní teplotu pyramidy asi o 10° C. V plánu jsou ještě realizace dalších řešení, které dále sníží vnitřní teplotu.

Dalším řešením snižování vnitřní teploty v pyramidě nebude použití energeticky náročných klimatizací, jak by dnes kdokoliv předpokládal, ale Teslovo řešení, kdy elektrickým zařízením s malou energetickou náročností se generuje v místnosti „svěží bríza“ (= slova N.Tesly = závan chladného čerstvého vzduchu).

Bohužel jsme ve školství vychováváni k naučeným racionálním a materiálním návykům, které nám vnitřně nedovolují se na známé věci dívat jinak a proto nám k naší velké škodě uniká spousta technických řešení, které by nás jistě překvapily a ulehčily nám život.
Volná energie … blbost, řekne si většina z vás, ….. ale existují stovky, ne-li tisíce řešení na získávání volné energie. Hezký přehled o ní je uveden zde i s důvody, proč ji ještě nemáme najdete zde.

V naší pyramidě můžeme pozorovat různé efekty od mumifikace přes elektrizaci a magnetizaci. Již před 3 lety američtí vědci veřejně přiznali, že v pyramidách je forma energie, kterou neznají a zatím ji neumí ani exaktně změřit – a nazvali ji mikroenergií. Podle některých zdrojů je to specifické elektrické prostorové pole o vlnové délce 21 cm s maximem koncentrovaným v těžišti (pro školního technika je to těžko pochopitelné sousloví, že ?) A protože energie je jenom jedna a ta se může transformovat na různé formy – kde je napsáno, že ji zanedlouho nebudeme konvertovat do známé formy, která nám již slouží jako elektrická energie dnes. Ještě je to stále nesmysl ? Většinou stačí používat zdravý selský rozum – nějak to musí jít, jen zjistit jak. Někdo to ví nebo časem bude vědět.

Při psaní těchto řádků se mi stále vnucuje na mysl příznačná informace, že již v roce 1889 ředitel patentového úřadu v New Yorku prohlásil, že tento úřad již mohou zavřít – protože vše, co mohlo, již bylo vynalezeno .

Tento výrok by měl být mementem pro všechny vědce, kteří tvrdí, že něco nejde, že je to nemožné…

Karel Pálka, 8.8.2013

ps: Tímto děkuji také všem sousedům za trpělivost s průběhem stavby.