Pyramidy v Postoupkách
"Lidstvo by mělo neomezené možnosti, kdyby dokázalo omezit možnosti omezenců"

Připojte se a zkoumejte s námi

Pyramidy v Postoupkách rády přivítají nejen všechny, kdo si v nich budou chtít prověřit své zdraví, nebo ulevit si od zdravotních problémů. Ale také všechny ty, kteří s námi chtějí spolupracovat na jakémkoli „pyramidovém“ výzkumu. Všem dobrým, hloubavým a zkoumavým lidem budou pyramidy k dispozici po dohodě s jejím průvodcem.

Pokud máte zájem si vyzkoušet v pyramidě jakékoli fyzikální, chemické či jiné jevy, jste vítáni. Je však potřeba zajistit všestrannou bezpečnost pokusu a doložit o něm správci písemnou zprávu s dosaženými výsledky.

Co je ještě potřeba v pyramidě prozkoumat?

  1. Vzhledem k obrovskému množství mikroenergie v pyramidě najít způsob, jak ji přeměnit na „naši“ elektrickou energii (vesmír funguje na magnetickém principu). Jsou již známy, a na internetu dohledatelné, konstrukce malých elektrických generátorů, které fungují jen v pyramidě na piezoelektrickém principu.
  2. Feromagnetické materiály se v pyramidě v severo-jižním směru zmagnetizují.
  3. V západo-východním směru se v pyramidě předměty elektricky nabíjí (západ +, východ – pól)
  4. V pyramidě dochází působením pyramidální mikroenergie v těžišti ke změně kvality materiálů – viz známý patent československého Ing.Drbala č.91304/59 z roku 1959. Zjistil, že u holicích žiletek ukládaných průběžně orientovaně do těžiště pyramidy se zvýšila životnost jejich ostří pro holení minimálně 10x. .. A obráceně: slyšeli jste již, že pokud necháte při úplňku Měsíce za jasné noci na zahradě ostrou kosu nebo nůž či břitvu, ztupí se? Proč?
  5. Vlivem mikroenergie mohou v pyramidě vznikat nové materiály s novými vlastnostmi, zejména pokud prošly změnou skupenství, což může být tématem na dizertační práce.
  6. Pod pyramidou se nikdy nevyskytují patogenní zóny ani radon.
  7. Staří Egypťané toho uměli s pyramidami mnohem víc…… A CO MY?