Pyramidy v Postoupkách
"Lidstvo by mělo neomezené možnosti, kdyby dokázalo omezit možnosti omezenců"

Jak působí pyramidální energie

V pyramidě, pokud je správně orientovaná severo-jižním magnetickým směrem (na absolutní přesnosti orientace pyramidy nezáleží, protože i magnetický sever Země není pevný bod), se rovnoměrně setkává zemská a vesmírná energie, v důsledku čehož existuje v celé pyramidě zvláštní energie – energetické pole o měřitelné vlnové délce λ=21 cm, což odpovídá frekvenci 1,428 GHz.
V roce 2010 vědci tuto pyramidální energii jako dosud neznámou přiznali a nazvali ji mikroenergií.

Nejintenzivnější je tato energie kolem těžiště pyramidy (v 1/3 její výšky) a stoupá ve tvaru plamene do špičky pyramidy. Pro představu: v dolních rozích má energie poměrnou hodnotu k venkovnímu pozadí asi 4, uprostřed základny 8, v těžišti 25 a pod špičkou 20. Dále ze špice ve šroubovici stoupá vzhůru a podle literatury pozitivně ovlivňuje ozonovou vrstvu Země.

Tato pyramidální energie má zajímavý vliv na člověka a jeho zdraví, na potraviny, rostliny a vodu.