Pyramidy v Postoupkách
"Lidstvo by mělo neomezené možnosti, kdyby dokázalo omezit možnosti omezenců"

Energetické měření v Pyramidě

MĚŘENÍ ENERGIÍ V PROSTORÁCH A OKOLÍ PYRAMIDY

Popis měření:

Spektrálními analyzátory a dalšími přístroji byla ověřena úroveň nízkofrekvenčních i vysokofrekvenčních elektromagnetických polí v rozsahu 1 Hz až 18 GHz.

Ani v nejvyšším patře, kde by se předpokládal reálněji intenzivnější signál procházející v rámci pokrytí operátorů nad střechami okolních domů, nepřekračovaly trvale hodnoty ani 1 µW/m2 což znamená, že trvalá expozice představuje snad jen velice nepatrnou zátěž z pohledu případného bydlení, dlouhodobého a tím spíše krátkodobého pobytu (na celém pozemku i v prostorách pyramidy)

Celý objekt pyramidy lze tedy doporučit jako harmonizující a ozdravný i z důvodu popsaného snižování výkyvů elektromagnetických polí – i pro trvalý pobyt a spaní. Přízemní patro již poukazovalo hodnoty jednotlivých pásem pod polovinu mikrowattu, spíše v pouhých desetinách. Zde se projevuje harmonizační vliv objektu pyramidy a rovněž zemský potenciál, snižující okolní technické VF potenciály.

Zákonná norma navíc povoluje miliony mikrowattů jako zcela v pořádku a neškodné.

My se však chceme držet nejpřísnějších – doporučujících zdravotních limitů v zájmu o skutečně zdravé prostředí na celém pozemku i v pyramidě a to rozhodně je – tedy výrazně zdraví podporující a tím pádem možno říci léčivé prostředí pro pobyt kohokoliv velmi doporučitelné i v mém ostře kritickém pohledu, nezávislém pouze na přehnaně tolerantních nyní vládou nařízených limitů, které ve skutečnosti naše zdraví zdaleka nechrání, ale chrání nás pouze až před fyzickým úrazem v případě vydatného deště atd.

Celkově je výskyt okolních signálů v celém objektu velmi slabý.

Geo-magnetické pole: V měřených místech nedochází ke zvýšeným výkyvům intenzit geo-magnetického pole. To se v místě domu a v čase měření pohybuje v běžné rovině 30 – 40 µTesla. Nedochází ani k zásadním tektonickým poruchám a vlivům vycházejícího záření, ani ve smyslu výrazně proměnlivého záření tekoucí vody. Nejzásadnější geo-patogenní zóny tedy jsou plošně v pořádku.

Radiace: V měřených místech nedochází ke zvýšení ionizujícího záření nad běžné přirozené radiační pozadí – nebyla překročena ani hodnota 0,2 µSv / h a nezpůsobuje tedy zatížení.

Měření a výskyt záporných a kladných iontů:

Výskyt záporných a kladných iontů a jejich poměru má výrazný vliv na ZDRAVÍ. Je doporučeno pobývat v místnostech s obsahem vzdušných záporných iontů alespoň 800 iontů/cm3. V uzavřených prostorách v zaměstnání, kde lidé stráví třetinu svého života, bývá množství příznivých – záporných iontů velmi nízký. Na vině jsou zejména umělé materiály, kterými se hojně obklopujeme (syntetické koberce, PVC podlahy, těsnící plastová okna atp.), znečištěné ovzduší, moderní technika, cigaretový kouř. V posledních letech se mnoho lékařů shoduje v tom, že vysoká hladina pozitivních iontů (s plusovou polaritou) negativně ovlivní funkci mozku a potlačuje imunitní systém (samoregenerační schopnosti člověka). To pak vede ke vzniku mnoha onemocnění. Optimální koncentrace negativních (žádoucích s mínusovou polaritou) záporných iontů by měla dosahovat hodnoty min. 1 000 – 1 500 iontů/ cm3, pro psychicky velmi náročné práce je optimální hodnota 2 000 – 2 500 iontů/ cm3. Při procházce lesem dýcháme vzdušné „vitamíny“ v koncentraci kolem 1.000 – 2.500 iontů/cm3 (samozřejmě záleží, zda ráno, nebo po rozpáleném letním odpoledni, kdy jsem i v lese naměřil místy sotva pouhých 400 iontů).

Měření virgulí telesteticky:

Na celém pozemku jsem naměřil průměrně 800 až 1200 záp. iontů. a 1100 kladných.

V místě objektu pyramidy jsem naměřil: 1600 iontů záporných a 1300 kladných.

 

Měření vibračních úrovní dle Bovisovy stupnice v nanometrech:

Mnozí znají termín Radiovitalita, které je v podstatě synonymem pro bovis energie.

Bovisův biometr je měřící prostředek, který vynalezl francouzský fyzik Alfred Bovis (1871 – 1947), který slouží k radiestetickému určení energetické vibrační kvality místa, osoby nebo věcí. Ve zkoumání Bovisovy stupnice pak pokračoval inženýr Simenoton, který z ní vytvořil takový biometr, s nímž mohla být prostřednictvím radiestetického kyvadla nebo pružiny – virgule a podobných pomůcek, zjištěna intenzita záření či energie v daném místě. Stupnice vznikla na základě vlnové délky elektromagnetického vlnění. Uchytil se tak pojem Bovisovy jednotky, odpovídající vlnové délce jedné tisíciny nanometru. 1000 jednotek Bovisů tak odpovídá 1 nm z pohledu klasické fyziky, ale tato hodnota představuje tak zvané jednotky účinku.

Podle teorie radiovitality každá živá buňka produkuje záření o určité vlnové délce, které jsou měřeny v jednotkách bovis. Záření vysílají nejen buňky, ale i Slunce, horniny a léky.

Radiestetickou metodou (kyvadlem, virgulí např.) lze testovat vibrační úroveň či hodnotu místa, bytu, domu, člověka, zvířat, potravin a souvislosti, které mají na tyto hodnoty zásadní vliv. Místo vykazující hodnotu nižší než 5500 jednotek stahuje i vibraci člověka, který tam přebývá, do oslabeného stavu náchylného k nemocím a takové místo je i pro zvířata a rostliny škodlivé; zatěžuje již biochemické procesy na buněčné úrovni.

Pro srovnání:

1000 jednotek je smrtelně nízká hodnota

2000 – 4000 jednotek bývá na negativním křížení více zón, také hodnota rakoviny

4500 – 5000 jednotek má negativní, unavený či nemocný člověk, znečištěný dům

6000 – 6500 jednotek je hodnota fyzické energie zdravého člověka – neutrální hodnota

7000 – 8000 je zvýšená fyzická energie člověka díky místu či duchovnosti; vyčištěný dům

8000 – 12000 vibrují lepší orgonity, čímž neutralizují zóny ve svém okolí

10 000 jednotek je měřeno u Diamantové vody, míst a lidí, kteří ji často užívají

11 000 a více jednotek vykazují místa označovaná jako energeticky nabitá, magická a prokazatelně léčivě působící místa na Zemi

13 000 měl prý léčitel Kristus

13 500 jednotek je průměrná nemateriální intenzita na energetické či éterické rovině

14 000 jednotek vibrují určitá místa v hinduistických a buddhistických chrámech

18 000 jednotek a více vibrují výjimečně vyzařující místa síly, i zasvěcené orgonity

Větší část lidstva se ve smyslu vitality nachází mezi 3000 až 5000 jednotkami, což je alarmující.

Pro upevnění svého zdraví, vitality a síly je vhodné čistit a navyšovat vibrace u sebe i v prostoru, kde spíme a pobýváme.

 

NA POZEMKU PYRAMIDY BYLO NAMĚŘENO:

Vzadu u retenční nádrže 7000 Bovisů.

U bočního retenčního jezírka rovněž 7000 Bovisů.

Také u vjezdu – brány 7000 Bovisů.

V OBJEKTU PYRAMIDY BYLO NAMĚŘENO: 

Přízemí – 10 000 Bovisů

1 NP – 12 000 Bovisů

2 NP – 15 000 Bovisů a ve středové části 16 500 Bovisů

3 NP – 18 000 Bovisů a ve středové části 20 000 Bovisů

4 NP – 21 000 Bovisů a přímo uprostřed přes 22 000 Bovisů!

 

Pyramidální tvar objektu má tedy zjevný efekt zvyšujících se vibračních hodnot jednotek Bovis, zejména pak půdorysně ve střední části či ose pyramidy, kde se tvarový efekt kumuluje.

Z hlediska vyladění živých organismů a působení zvýšených vibrací lze ve smyslu „kmitání života“ pro zdraví jedině doporučit, protože tyto vibrace souvisí s kmitavostí a „živostí“ prány, přítomných vitálních životních energií, navyšují organismu potenciál a vzdalují jej od nízko vibračních hladin nemocí. Člověk tedy při pobytu v objektu pyramidy získává zvýšenou odolnost, harmonii, celistvost i životní potenciál, podporující i přirozené samoléčebné procesy každého organismu a tendenci, navracet do přirozené roviny zdraví.

Efekt pyramidy je dávno znám a patentován (viz Ing. Drbal a papírová pyramidka na ostření žiletek). Pyramida v Postoupkách je největší pyramidou v Česku a její harmonizující a léčivý efekt je velice intenzivní a vyjimečný.

Závěr:

V uvedené době měření NEBYLY nikde ani zdaleka přesáhnuty platné limity nařízení vlády č. 291/2015 Sb., a nebyly ani ze setiny naplněny.

Lze říci, že nynější situace je pro uvedené prostory uvnitř objektu pyramidy i na celém pozemku skutečně z hlediska měřených vyzařování přívětivá a vhodná a doporučující pro zlepšování zdraví.

Dne 19.11.2015 vypracoval Kamil Pokorný, OSVČ, poskytovatel nezávislého měření kalibrovanými spektrálními analyzátory a dalšími přístroji a metodami.

GSM: +420 608 400 550

mail:   pokorny.kamil@seznam.cz

web:   www.elektrosmog-zony.cz