Pyramidy v Postoupkách
"Lidstvo by mělo neomezené možnosti, kdyby dokázalo omezit možnosti omezenců"
Rozhovory

Velké tajemství pyramid aneb Každý může být zdráv

Není žádným tajemstvím, že pouze 5 % nemocí máme dědičných a zbylých 95 %
problémů si způsobíme sami svým nevhodným způsobem života.
A i těm 5ti procentům se můžeme úspěšně vyhnout ….
Tělo sice včas všechny své nadcházející problémy hlásí, ale jen málokdo je vyslyší
a začne sjednávat včas nápravu. Výsledek tohoto stavu je ten, že zodpovědnost za
své zdraví dobrovolně (a rádi – bohužel) předáváme lékařům a často se tak stáváme
pokusnými králíky, protože přece na všechno máme léky, které nám většinou jen
rychle zredukují naše bezprostřední bolesti. Bohužel.

Často příčina zdravotního problému bývá úplně jinde, než kde se navenek jako
důsledek  projevuje. A toto zůstává bez povšimnutí, zvláště když „léky rychle zaberou“
a nám se rychle uleví.

Můžeme být všichni zdrávi, pokud opravdu budeme chtít.
Tedy … věděli to už v dávnověku naši předci, ale novodobá generace výzkumníků
v tom stále tápe, i když se honosí vědeckými tituly.

Tím řešením jsou pyramidy, popřípadě pyramidální stavby obecně, pokud jsou
správně postavené.
Už to vidím – chytří začínají studovat, co jsou to vlastně pyramidy – no a ti ostatní –
ti se tomu jen smějí…. ti to asi začnou přijímat jako fakt, až jim to někdy řeknou
v televizi …

Q : A co je vlastně v pyramidách jinak ?

Pyramidy, pokud jsou správně postavené a orientované, jsou energetické rezonátory,
ve kterých se setkává zemská energie s energií vesmíru a v jejich vnitřním prostoru
tak vzniká nová forma energie – tzv.mikroenergie –
která rezonuje na vlnové délce 21cm.
Tato energie je nejkoncentrovanější v 1/3 její výšky (v těžišti pyramidy)a v maximální
koncentraci stoupá vzhůru směrem do špice, aby pak nad ní vytvořila energetický vír
vysoko do vesmírného prostoru – a tvoří tak i meziplanetární komunikační prostředek.

Q : Na čem závisí funkčnost pyramid ?

Funkčnost základní 4 boké – jehlanovité – pyramidy je dána splněním těchto
3 základních podmínek :
1) základna pyramidy musí být čtvercová
2) základna musí být vodorovná
3) stěna (ne hrana !) pyramidy musí být orientovaná na sever magnetický (SM) dle
kompasu, i když víme, že zejména v poslední době se SM pohybuje v dost velkém
rozptylu.
Pak s největší účinností vzniká v pyramidě zmíněná nová forma energie
– mikroenergie s frekvencí 1,428 GHz.

Mohutnost vnitřní pyramidální energie závisí především na velikosti pyramidy,
dále pak na jejích úhlech, umístění na zemském povrchu, provedení a na dalších
parametrech – podrobněji na našem webu www.pyramidyvpostoupkach.cz  .
Funkční, i když méně účinné, jsou 3, 5 a více hranné pyramidy (teepee) – až kužely.
Kuželové pyramidy ale mají tu výhodu, že se nemusí severně orientovat.
Takže podobná energie, jako je v 4 bokých pyramidách, je i v chrámech a hradech
pod kuželovou střechou. Ale je slabá a také jen v některých výškách těchto staveb.

Q : A jaký je tedy vliv pyramid na naše zdraví ?

Po dokončení stavby největší pyramidy v ČR v Postoupkách u Kroměříže v roce 2012
jsme zjistili při měření lidí přístrojem AURA Video Station 7 (AVS7), který zobrazí
barevně a v grafech kompletní údaje nejen o auře – energetickém obalu člověka,
ale i mj.stav a energii jeho 7 energetických center těla, zajímavou věc.
Přístrojem AVS7  jsme změřili vzorek 8 různě nemocných lidí, kteří dříve o pyramidě
téměř nic neslyšeli, před jejich vstupem do pyramidy a pak opět po jejich
30 minutovém pobytu v těžišti pyramidy – a jejich energie energetických center
se srovnala a všechny jejich deformace byly odstraněny. Laicky řečeno – těla se
energeticky resetovala jako u nemluvňat a těly zase mohla začít správně proudit
jejich svislá vitální  (Země-Vesmír) energie.
Tato „maličkost“ způsobila, že se následně obnovily autoimunitní a autoregenerační
funkce těla a to se mohlo začít a také začalo vlastními silami – bez použití léků –
opravovat.
A opravovat samozřejmě od příčin zdravotních problémů, důsledky se pak upravily
automaticky.

Q : S jakými nemocemi si Vaše pyramida už „poradila“ ?

Když jsme znovuobjevili tuto fantastickou vlastnost pyramidy, musel jsem ještě
svést pětiletý kolaudační boj se stavebním úřadem v Kroměříži, než jsme mohli
pomocí pyramidy zdravotně pomoci všem, kteří o to stáli.

Zjistili jsme, že všechny návštěvníky pyramida uvede do pohody a uvolnění hned
při vstupu do ní. Dále pyramida může rychle pomoci se zdravotními problémy s
nervovou soustavou – od bolení hlavy, migrénami a nespavosti počínaje až po
nemoci mozku, srdce, bakteriální infekce, artritidu i různé  rakoviny.
Mimochodem – v pyramidě se zlepšuje zrak a sluch, „rozpohybují“ se neuronové
cesty v mozku a zlepšuje se tak paměť a myšlení. Pyramida zvyšuje stav vědomí.
Dále se v pyramidě  zlepšuje pohybové ústrojí … vzpomínám, kdy naši pyramidu
navštívil můj kamarád se svou 80ti letou maminkou, která se už jen s problémy
pohybovala. Pomohli jsme jí dostat se do 3.patra pyramidy, kde je její těžiště –
a ona po 40 minutách sama přišla za námi dolů a začala si obouvat a zavazovat boty.
Vtom se zarazila a řekla : „Tak takto jsem se k botům neohnula už nejméně 15 let.“

Také máme známého, který se nám svěřil, že mu lékaři našli markery leukémie a že
má jít následující den na kontrolu. Nechali jsme ho si hodinku zdřímnout v těžišti
pyramidy a on nám následující den hlásil, že při kontrole mu lékaři už žádné tyto
markery nenašli a nedovedli si to vysvětlit. Zeptal jsem se ho, jestli jim řekl, že byl
v pyramidě – neřekl, bál se, že by ho pak vyhodili.
Je velká škoda, že právě lékaři nechtějí o této alternativě vůbec slyšet, i když by je
v častých případech připravila o práci a o pacienty. A o to by jim mělo jít.
Zřejmě ve zdravotnictví nejde o zdraví pacientů, ale o to, aby se jim zase vraceli …

Je to však věc rozhodnutí zdravého rozumu při tomto stupni poznání.
Většina lidí vůbec netuší, že elektromagnetické síly v těle řídí více procesů, než si
můžeme uvědomit. Působením elektromagnetismu se dá ovlivnit rychlost dělení
buněk i rychlost růstu tumorů.
Orgány v těle jsou naladěny na různé frekvence vysílané mozkem –
a ty musí vždy přesně na obou stranách sladěny, aby tělo fungovalo tak, jak má.
Takže při nemocech často stačí tělo správně „vyladit“. A to pyramida také umí.

Valerij Uvarov, jeden z předních ruských výzkumníků pyramid, dokonce řekl,
že kdyby byly v pyramidě počaty děti, tak by byla velká pravděpodobnost,
že budou mít mimořádné schopnosti.

Q : Co vlastně člověk vnímá při tom sezení v těžišti pyramidy ?

Postačující čas na regeneraci v pyramidě je asi 30 minut, u nás je na časovači
nastaveno 40 minut. Čas totiž v pyramidě ubíhá zdánlivě rychleji.
Člověk potřebuje 5-10 minut na to, aby se zklidnil, zavřel oči, nebavil se s nikým
a soustředil se jen na sebe.
Pak začne vnímat tok energie přes své tělo shora dolů nebo i obráceně, začnou mu
třeba jemně brnět prsty na rukou i nohou – až se brnění rozšíří do celého těla.
V této fázi se i různě ozývají staré úrazy, operace a zlomeniny.
Pokud se ozve část těla, která byla vždy bezproblémová, je to budoucí zdravotní
problém, pokud  by měl nastat.
Zhruba v 30.minutě tyto ozvy kulminují a pak již začínají ustupovat.
Mohou zde nastat i vizuální vjemy a zvláštní sny.
Toto vše dokáže pyramida.

Avšak po tomto kroku by měl následovat další – rozumový krok
každého návštěvníka
 této terapie, kdy by si každý měl uvědomit, které místo
v jeho těle mu pyramida ukázala jako problémové a měl by – třeba jen metodou
pokus/omyl – změnit příslušnou část svého života, aby se tento problém odstranil.
Protože pokud toto neudělá a vrátí se do původního stylu jeho života, tak se jeho
pyramidou opravený problém zase časem logicky vrátí, protože v důsledku tohoto
prostředí vznikl.
V tomto případě je vhodná už jen opakovaná návštěva pyramidy, anebo rezignace.

Obecně platí, že čím je starší a větší zdravotní problém, tím je potřeba více návštěv
pyramidy. Ale ve většině případů jich postačí 1-5.
Pyramidy mají však i mnoho dalších funkcí a schopností, z nichž některé už známe,
ale určitě o většině ještě nemáme ani tušení.
Proto budeme rádi, když „pyramidových“ výzkumníků bude co nejvíc, aby se naše
životy mohly dostat na novou, vyšší kvalitativní úroveň.

 

Ing.Karel Pálka, 19.1.2019

Tento článek vyšel ve zkrácené formě v časopisu Meduňka,  květen 2019.

 

P.S.       NOVÝ poznatek z pyramidy :

Protože se v pyramidě snižuje kyselost tekutin (vína, džusy, ….) ,
je vysoká pravděpodobnost, že při opakovaném pobytu v pyramidě klesne i celková
kyselost živých organických materiálů.

Prakticky to pro zdraví lidí znamená, že tímto snížením kyselosti těla stoupne jeho
rezistence ke vzniku rakoviny, případně se zmírní její průběh.

Překyselení organismu nevhodným složením stravy je totiž jedním ze spouštěčů
rakovinného bujení a metastáz.

K.P., 14.5.2019