Pyramidy v Postoupkách
Místo pro Vaší léčebnou a duchovní transformaci – OTEVŘENO PRO VEŘEJNOST
Novinky

Thu-Hien Poma of Adonai

SLADĚNÍ STARÝCH DUŠÍ

Neděle 14.7.2019

Toto je seminář pro lidi, kteří cítí, že nezapadají do více povrchní společnosti
a raději žijí svým vlastním vnitřním životem. Mají pocit, že už byli zástupci každé
lidské rasy, vyznávali všechna náboženství a byli, jak ženou, tak mužem. Souzní
se starými stromy, jazyky a kulturami. Před ostatními mohou trochu skrývat
předsudky vůči okolí, jež vyplývají z jejich zkušeností, neboť oni už byli „vším“.
S moudrostí zkušeného pozorovatele vidí nedostatky lidstva a lidí okolo nich, ale
zároveň sami neumí používat hloubku svých vlastních zkušeností. Velmi často se
mohou cítit zmateni důvodem jejich inkarnace mezi ostatními tak mladými
dušemi lidstva. Přirozeně touží po hlubším smyslu života a mohou postrádat
HLUBOKÉ propojení s jejich prastarou duší.

Tento seminář je učí o jejich jedinečné cestě a jak používat rozsáhlejší
léčení a uzemňující frekvence, které jejich prastará duše potřebuje,
aby se více cítila doma v tom, o čem ví, že je jen dočasným tělem. Tento
seminář proniká do minulých životů a pomáhá dát této prastaré duši
pocit kontinuity a pochopení širšího rozsahu vize duchovní nesmrtelné
cesty.

od 11:00 do 15:00 hod. Cena: 1200Kč

po semináři je možné přespat v pyramidě – cena 500,-Kč

Místo konání: PYRAMIDA Postoupky u Kroměříže

P4150001
Přihlášky: www.cablaho.cz, Blaho Milan, tel: 774887944

61345127_1119998894866767_1946938443695128576_n

 

 

 

 

 

 

 

Thu-Hien Poma of Adonai

SEBELÁSKA, LÉČENÍ A ZASVĚCENÍ

(ANDĚLSKÉ SRDCE)

Sobota 13.7.2019

Během tohoto semináře účastníci obdrží od duchovní učitelky Thu-Hien hluboké
léčení srdce. S využitím Andělských léčebných frekvencí bude Thu-Hien jemně
pomáhat účastníkům semináře, aby se jejich srdce mohlo oprostit od bolesti
traumat a zranění v minulosti. Toto léčení pomůže otevřít srdce, aby mohlo
přijímat více sebelásky, odpuštění, sebepřijetí a soucitu.

Po léčení předá duchovní učitelka Thu-Hien účastníkům jednoduché a účinné
Andělské zasvěcení srdce, které mohou praktikovat ve svém životě vždy, když
budou cítit, že potřebují více lásky k sobě samým

Láska k sobě samým je základním předpokladem žití ve zdraví ve všech
směrech života. S vysokou dávkou sebelásky jsou lidé ve svém životě
schopni více se otevřít krásným a naplňujícím zážitkům. Důvod
nedostatku sebelásky může pramenit z mnoha okolností, jako je
nesprávná výchova v dětství, ze zranění v minulých životech nebo z
nevhodného či zraňujícího chování společnosti, která nerespektuje
individuální světlo jednotlivce.

od 11:00 do 19:00 hod. Cena: 2200Kč

po semináři je možné přespat v pyramidě – cena 500,-Kč

Místo konání: PYRAMIDA Postoupky u Kroměříže

P4150001
Přihlášky: www.cablaho.cz, Blaho Milan, tel: 774887944

61345127_1119998894866767_1946938443695128576_n

 

 

 

 

 

 

 

Thu-Hien Poma of Adonai

DUCHOVNÍ SETKÁNÍ, SETKÁNÍ PRO DUŠI

Pátek 12.7.2019

Posvátný večer duchovního povznesení a výuky. Beseda vedená na
základě dotazů z publika a odpovědí na ně z duchovní perspektivy.
Dále pak andělské písně Duše, vesmírné tónování a krátké meditace.
Setkání nabízí očistné, léčivé a povznášející energie potřebné pro
duchovní rozvoj. Tyto posvátné duchovní energie zároveň reflektují
aktuální individuální požadavky každého účastníka a nabízejí mu
pomoc při posunu vpřed na jeho duchovní cestě.

Pobyt v posvátném prostoru, který duchovní učitelka Thu-Hien svou
přítomností vytváří, je velmi unikátním a jedinečným zážitkem.

od 17:00 do 20:00 hod. Cena: 600Kč

po semináři je možné přespat v pyramidě – cena 500,-Kč

Místo konání: PYRAMIDA Postoupky u Kroměříže

P4150001
Přihlášky:

www.cablaho.cz, Blaho Milan, tel: 774887944

61345127_1119998894866767_1946938443695128576_n