Pyramidy v Postoupkách
"Lidstvo by mělo neomezené možnosti, kdyby dokázalo omezit možnosti omezenců"
Jak se chovat v pyramidě

Jak se chovat v naší pyramidě

     (pro neznalé návštěvníky)

Naše pyramida není v žádném případě ubytovací zařízení – je to speciální
vysoce energetické místo s mnoha funkcemi, které jsou detailněji popsány na těchto
našich stránkách. Je to soukromá stavba, která byla pro svoje unikátní všestranné
účinky nabídnuta veřejnosti k využití,
zejména ke zlepšování jejího zdraví a zvyšování vědomí.
K dispozici je Vám celá pyramida (kromě technických a uzamčených prostor)
a celý přilehlý pozemek.
V celé pyramidě se chodí v přezůvkách, ponožkách nebo čistě naboso.

Prosím, nekrmte a nelovte ryby a nikde zde nekuřte.
Pokud už musíte mít otevřený oheň, tak vždy pod trvalým dozorem (např.svíčky)
Venkovní oheň mějte POUZE na ohništi u bočního vchodu do pyramidy,
pro dohašení ohně vždy použijte dostatek vody z blízké malé retenční nádrže.
Prosím, chovejte se ke všemu s úctou, starostlivostí a opatrností.

– pokud něco ušpiníte, očistěte to po sobě, pokud něco poškodíte, opravte to nebo to
sdělte zodpovědné osobě, která Vás do pyramidy uvedla (případně škodu uhraďte).

– pobyt malých dětí je jen po předchozí dohodě s naší zodpovědnou osobou.

– zvířata nejsou v celém prostoru pyramid dovolena – výjimkou (po dohodě) jsou
zvířecí jedinci, kteří přišli za účelem zlepšení jejich podlomeného zdraví.

– pokud budete cokoliv v pyramidě přemisťovat (matrace, židle, stoly, nádobí, …),
vše zase pak vraťte čisté a nepoškozené zpět na původní místo. Děkujeme.

– v době zrání venkovních plodů tyto prosím přenechte těm, kdo se o ně starají.

– používejte přednostně WC a sprchu u zimní zahrady, příp.WC na 3.podlaží.

do WC odpadu nevylévejte nic, co by mohlo ucpat čerpadlo v septiku
(hadry, netkané tkaniny, drátky, … toto vše už tam totiž bylo 🙁  )

– budeme potěšeni, pokud po sobě pyramidu zase uklidíte.

– prosíme, abyste si všechny Vaše odpadky z pyramidy odvezli. Děkujeme.

– pokud budete v pyramidě při dešti, budeme rádi, když zkontrolujete případné
odkapové místa tak, aby nedošlo k namočení podlah.
„Střecha“ pyramidy není 100% těsná, sem tam to prokápne zvláště při větru.
Kýble, misky a hadry na podlahu jsou k dispozici v technické místnosti za kuchyní.
Díky za tuto Vaši dobročinnost.

Rádi uvítáme též všechny lidi s vyjímečnými vlastnostmi, dovednostmi a výzkum-
níky, kteří si budou chtít v naší pyramidě ověřit či objevit její novou funkci.

Budeme rádi, pokud se v naší pyramidě budete cítit příjemně
a spokojenost bude jak na Vaší, tak na naší straně.

Děkujeme za Vaši návštěvu.